Etter debatt og votering i Stortinget på tirsdag 2 mai ble det klart at nesten et samlet storting ønsker å videreføre en restriktiv pengespillpolitikk hvor Norsk Tipping opprettholder sitt monopol. Dette kommer mildt sagt ikke som noe sjokk, men tilbyr heller ikke noen løsning på problemene rundt dagens ordning. 

Alle forslag til oppmyking nedsablet

På vegne av Venstre foreslo Kjetil Løseth at «Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en modell for å åpne opp det norske spillmarkedet for andre aktører enn Norsk Tipping gjennom en strengt regulert lisensordning.» Dette forslaget ble i midlertid nedstemt med 96 mot 5 stemmer.

«Alt å vinne – Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk»

Hovedagendaen var å vedta regjeringens stortingsmelding «Alt å vinne – ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk», som også ble enstemmig vedtatt. Kulturminister Linda Hofstad Helleland beskrev det fra talerstolen som en dag verdt å feire:

«Jeg har lyst til å si at jeg håper flertallet som i dag støtter enerettsmodellen, gleder seg. Dette er en gledens dag for mange der ute, for mange familier og andre som er berørt av spilleavhengige, og som i dag er glad for at Stortinget legger opp til en forsvarlig spillpolitikk, der vi setter hensynet til de spilleavhengige aller, aller først.»

Strengere tiltak for å kneble ulisensierte spilltilbydere også nedtsemt

Både KRF og Arbeiderpartiet foreslo en rekke tiltak som de mener vil løsne utenlandske spillselskapers grep om norske spillere. De fleste av disse ble i midlertid nedstemt, noe som skaper forundring hos AP-representant Arild Grande: «Om de spilleavhengige er første prioritet så undrer jeg meg over hvorfor regjeringspartiene ikke stemmer for samtlige forslag vi har kommet med for å nettopp verne om enerettsmodellen og de spilleavhengige.»

Høyre-politiker Kårstein Løvaas deler ikke Grandes oppfatning og uttalte at en statisk pengespillpolitikk vil være uansvarlig for en bransje i konstant utvikling: «Den modellen vi vedtar i dag er den som best ivaretar de politiske målene akkurat nå, men det betyr ikke at noe er fredet til evig tid. Det vil være politisk uansvarlig å hevde det i en bransje som har endret seg enormt de siste 10 årene, og som fortsatt er inne i en rivende teknisk utvikling.»

Denne uttalelsen gir muligens et glimt av håp til de som ønsker en lisensordning i Norge lignende den i Danmark, men tirsdagens debatt og votering på Stortinget gir samtidig klare indikasjoner på at støtten til Norsk Tippings monopol står like sterkt som før.